Clubinfo

Lid worden van onze club? 


Verzekeringsdocument Ethias:


 • Link aangifteformulier
 • Contactpersoon bij vragen over een aangifte: Wouter De Smet (tem U17) / Pascale Dellaert (Promo)


Jeugdcharter Argos

 • Zie PDF op deze pagina


Document terugbetaling lidgeld mutualiteit


 • Attest voor terugbetaling ziekenfonds kan u reeds ingevuld (deel club) terugvinden in Spond in de groep 'Argos Algemeen > Bestanden'. Bij vragen, contacteer uw ploegverantwoordelijke.


Wedstrijdkalenders Seizoen 2024-2025

Initiatieven


Hulplijn 1712

                    Welcome to our world!                    1712 is een gratis, anonieme en professionele hulplijn voor 

                                                                                                                        alle burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en

                                                                                                        kindermishandeling.  Meer info vind je op 1712.be

                                                                                                             

                                                          

                                                        

               


      NUTTIGE LINKS                                                      ONZE VISIE


Sportief:

     

 • Volleybal is een technische sport en daarom wensen we elke speler de basistechnieken aan te leren om de sport onder de knie te krijgen
 • Daarnaast zijn spelinzicht en strategie een tweede pijler waarop we onze werking willen afstemmen
 • Inzet en samenhorigheid binnen de ploeg bevat de derde pijler

                
                              


Sociaal: 

                                                       

 • We wensen een organisatie te zijn waar iedereen zich thuis voelt.
 • We verwachten van onze spelers, staf en supporters dat ze respect tonen voor de tegenstander, scheidsrechter en sympathisanten.
 • Er zijn aanspreekpersonen in onze club aanwezig bij wie elk lid terecht kan met zijn of haar bekommernis.
 • We streven ernaar het lidgeld democratisch te houden zodat onze sportclub toegankelijk is voor iedereen.
 • Waar mogelijk zetten we ons ook in voor maatschappelijke activiteiten binnen onze gemeente en sportdienst.

PRIVACYVERKLARING  GDPR